OSs

Тут всякие полезняки по операционкам (Debian, Mac OS X)